Liderlik (Büyükler)

HEDEF BELIRLEME

Üst düzey yöneticiler zor kararları doğru şekilde vermeleri için para alıyor. Pek çok şey bu kararların sonuçlarına bağlı ve yöneticiler, haklı olarak, genel başarı oranları üzerinden değerlendiriliyorlar. Elbette risk faktörünüstratejik karar alma süreçlerinden ayırmak mümkün değil. Ama yöneticiler ve şirketler için dolambaçsız, net ama basit olmayan bir değişiklikle, başarı şansını önemli oranda artırmanın mümkün olduğuna inanıyoruz: Karar-destek araçlarından oluşan alet çantasını genişletmek ve hangi kararlar için hangi araçların en iyi sonuçverdiğini anlamak