Motivasyon Konu Listesi

resim

Motivasyon Konuşması Alternatif İçerikler

 

 

Sağlam Beden, Keskin Zihin, Özgür Ruh

Amaç

 

Bu seminer, bireyin kendini yönetmesini engelleyen yerleşmiş ezber kalıpları ortadan kaldırması ve bunun için bugüne değin oluşmuş bazı yanlış zihin haritalarının değiştirilmesi ve zenginleştirilmesini sağlayacak teknikleri aktarmak üzerine kuruludur.

Bu çalışma, zihinsel ve fiziksel olarak dayanıklı, güçlüve hatta zor şartlar altında etkinliklerini ve içmotivasyonlarını geliştirebilen bireyler yaratmaya yönelik olarak hazırlanmıştır.

 

 

Söyleşi İçerik ve Akışı                                                   00.00.2013       

                  

    Zihin-Beden etkileşimi

   Zihnin fizyolojisini lehte kullanmak

    Zihinsel farkındalık

    Duygularımızı oluşurken fark edebilmek

    Duyguların düşünsel karşılıklarını fark etmek

    Güçsüzleştrici ve zayıflatıcı inançları fark etmek

    Duygusal farkındalık: Duygularını tanımak ve doğru adlandırmak, bu duyguların yarattığı etkileri tanımak

    Farklı iletişim kalıpları ve yerleşik davranış modellerini öğrenme

   Içsesleri duma farkındalığı

    Farkındalıkları inançboyutuna taşıma

    Temsil sistemlerini anlayıp değiştirek güçlüinançları yerleştirme

    Yeniden çerçevelemek

    Söyleşi süresince öğrenilen bilgilerin bilinçaltına yerleştirilmesi

    ‘Şimdi’tekniği ile becerilerin geleceğe taşınması

    Self Hipnoz tekniği ile çevrenin hipnozundan kurtulma

    Geleceğe Çapalar atmak

 

Tasarım ve Uygulama

Bu söyleşi, NLP teknikleri kullanılarak katılımcıların beş duyuyu kullandırarak gelecekle ilgili vizyonlarını canlı oluşturmalarını sağlayıcı hareketli ve aktif bir halde uygulanmaktadır. Bu yöntemle eğitimin kalıcılığı sağlanmaktadır. Bu söyleşide, NLP, BFT ve Silva gibi güçlüdavranışsal dönüşüm teknikleri uygulandığından tüm öğrenme biçimlerini (görerek, dinleyerek ve yaparak) kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Dolayısıyla doğası gereği katılımcıların uygulamaları yaşamlarında aktif olarak hemen hatta konuşma anında uygulayacakları şekilde tasarlanmıştır.

 

-1-

NLP ile

Başarılı, Güçlüve Mutlu bir YAŞAM

 

 Kazandırdıkları

 

²Kişi etkin iletişim kurmak ve yönetmek becerisi kazanır,

²Katılımcılar farklı davranış ve iletişim kalıpları kazanır,

²Zihin haritalarını değiştirir yeni bakış açıları kazandırır,

²Daha doğru anlama, anlatma ve anlaşmayı sağlar,

²Yanlış izlenim yaratan tavır, farkındalık düzeyine çıkarak değişim başlar,

²Pozitif zihinsel düşünüşe sahip olur,

²Kalıplaşmış düşünce modellerinden sıyrılıp uzaklaşır,

²Geçmişteki negatif deneyimlerinizin üstesinden gelebilir,

²İstenmeyen davranışlarınızı değiştirme ustalığı kazanır,

² 

İçerik

 

²Bireysel hedef belirleme yöntemleri

²Proaktif davranış ve özgürlük

²Sözsüz iletişimde beden dili ile aynalama ve eşleşme tekniği

²Bakış açılarını geliştirmek

²Esneklik ve ahenk geliştirmek

²Dilde ustalaşmak

²Başarılı kişinin bakış açıları

²İletişim ve gelişimin zihinsel boyutları

²Duyguların Yönetimi

 

Tasarım ve Uygulama

 

Bu konuşma NLP teknikleri kullanılarak katılımcıların beş duyuyu kullandırarak gelecekle ilgili vizyonlarını canlı oluşturmalarını sağlayıcı hareketli ve aktif bir halde uygulanmaktadır. Bu yöntemle eğitimin kalıcılığı sağlanmaktadır. Bu konuşma, NLP teknikleri uygulandığından tüm öğrenme biçimlerini (görerek, dinleyerek ve yaparak) kapsayacak şekilde tasarlanmıştır.

Bu eğitim doğası gereği katılımcıların uygulamaları yaşamlarında aktif olarak hemen hatta konuşma anında uygulayacakları şekilde tasarlanmıştır.

 

Süre:  2-3 Saat

                                                                           

Kullanılacak Araçve Materyaller: Barkovizyon, flipchart, müzik sistemi,

 

 

-II-

                    HEDEF BELİRLEME

Amaç
 

Seminer, çalışanların iş gelişim sürecinde etkili hedef kriterlerini saptamalarına yardımcı olmak, temenni ve gerçek hedef arasındaki temel farklılıkları vurgulamak, hedefleri şirketin bütünsel ve çalışanların bireysel amaçlarını tatmin edici yönde geliştirmek, hedeflere katılımı sağlamak ve müşteri beklentilerini hedeflere entegre etmeyi amaçlamaktadır. Program bir laboratuar çalışması niteliğindedir.
 

İçerik

 

 Net hedef koymak ne getirir?

 Etkili hedef kriterleri

 Hedef belirlemede SMART tekniği

 Müşteri odaklı hedef belirleme

 Bireysel hedef belirleme yöntemleri ve performansa etkisi

 İstediğimiz sonuçlara ulaşma

 

Kazandırdıkları

 

Yaşamın kontrolünüele almak

 iş gelişim sürecinde etkili hedef kriterleri saptamak

 Hedefleri şirketin bütünsel ve çalışanların bireysel amaçlarını tatmin edici yönde geliştirmek

 Müşteri beklentilerini hedeflere entegre etmek

 Öncelikler değiştiğinde daha hızlı hareket edebilmek

 Müşterilere daha iyi hizmet ve ürün sunmak


 

Tasarım ve Uygulama

 

Bu konuşma NLP teknikleri kullanılarak katılımcıların beş duyuyu kullandırarak gelecekle ilgili vizyonlarını canlı oluşturmalarını sağlayıcı hareketli ve aktif bir halde uygulanmaktadır. Bu yöntemle eğitimin kalıcılığı sağlanmaktadır. Bu konuşma, NLP teknikleri uygulandığından tüm öğrenme biçimlerini (görerek, dinleyerek ve yaparak) kapsayacak şekilde tasarlanmıştır.

Bu eğitim doğası gereği katılımcıların uygulamaları yaşamlarında aktif olarak hemen hatta konuşma anında uygulayacakları şekilde tasarlanmıştır.

 

 

                                                                      -III-

KURUM İÇİ ETKİN İLETİŞİM ve MOTİVASYON

 

Amaç


İletişim kalitesinin hayat kalitesine denk olduğu anlayışından yola çıkılırsa, işletmelerde de kaliteli iletişimin, verimlilikle doğrudan ilişkili olduğu söylenebilir. Kaliteli iletişimin oluştuğu kurumlarda, örgüt değerlerinin korunduğu ve geliştirildiğibirlikte "biz"bilinci ile hareket edildiği ve bunların sonucunda yüksek motivasyon ile yüksek verimliliğin oluştuğu görülebilir. Dolayısıyla, durumları "İletişimsenin ne anlattığın değil, karşındakinin ne anladığıdır!"bakış açısıyla görmek, bir dizi zihinsel becerinin ve bunların bütünlüğünün kazanılmasını gerektirmektedir.
Bu konuşma, kurum bilincini aşılamak, iletişim becerilerini artırmak, hem birey hem de kurumun verimlilik düzeyini ve motivasyonunu geliştirmek üzere hazırlanmıştır.

İçerik

 Öz kaynakların farkına varmak ve bunları kullanmak

 Öğrenmeyi öğrenmek

 Nasıl düşünüyoruz

 Bakış açılarını geliştirmek

 Esneklik ve ahenk geliştirmek

 Hedef belirlemek ve amaçsaptamak stratejileri

 Etkin iletişim

 Dilde yeniden çerçevelemek

 Hatalar, anlaşmazlıklar - çatışmalar

 Kurumdaşlık ve "Biz"bilinci

 Sinerji yaratmak ve yüksek motivasyon stratejileri

 

Eğitimin Kazandırdıkları

    "Biz"bilinci

 Daha iyi anlamak, anlatmak ve anlaşmak

 Motivasyonun yükselmesi

 Verimliliğin yükselmesi

 

Tasarım ve Uygulama

Tüm programlar bir laboratuar çalışması niteliğindedir. Bu konuşma NLP teknikleri kullanılarak katılımcıların beş duyuyu kullandırarak gelecekle ilgili vizyonlarını canlı oluşturmalarını sağlayıcı hareketli ve aktif bir halde uygulanmaktadır. Bu yöntemle eğitimin kalıcılığı sağlanmaktadır. Bu konuşma, NLP teknikleri uygulandığından tüm öğrenme biçimlerini (görerek, dinleyerek ve yaparak) kapsayacak şekilde tasarlanmıştır.

Bu eğitim doğası gereği katılımcıların uygulamaları yaşamlarında aktif olarak hemen hatta konuşma anında uygulayacakları şekilde tasarlanmıştır.

 

-IV-

STRES YÖNETİMİ VE MUTLU BİR YAŞAM

 

Amaç

Çalışan insanın verimliliğinin önündeki en büyük sorunlardan biri strestir. Kişiler stres nedeniyle zihinsel ve fiziksel olarak çöküntüyaşamakta, bu da iş verimliliğinin düşmesine neden olmaktadır.

Bu konuşma, zihinsel ve fiziksel olarak dayanıklı, güçlüve hatta zor şartlar altında verimliliklerini geliştirebilen bireyler yaratmaya yönelik olarak hazırlanmıştır.

İçerik

 Stres ve stres faktörleri

 Kendi değerinin farkına varmak

 Zihnin fizyolojisini lehte kullanmak

 Bakış açılarını geliştirmek

 Olumlu yüksek enerji

 Doruk performans

 Motivasyon stratejileri

 Yüksek konsantrasyon

 İnançdeğiştirmek

 Mayınları temizlemek

 Çapalar atmak

 Yeniden çerçevelemek

 Gevşeme ve rahatlama egzersizleri

Eğitimin Kazandırdıkları

 Stresi tanımak, stresin zarar ve yararlarını bilmek

 Performansı en yüksek seviyede ortaya koyabilmek

 Stres yaratan inançsınırlarını ortadan kaldırabilmek

 Hızlı ve doğru karar verebilmek

 Odaklanma yetisini geliştirebilmek

 İstenen hale istenen zamanda gelebilmek

 

Tasarım ve Uygulama

Bu konuşma NLP teknikleri kullanılarak katılımcıların beş duyuyu kullandırarak gelecekle ilgili vizyonlarını canlı oluşturmalarını sağlayıcı hareketli ve aktif bir halde uygulanmaktadır. Bu yöntemle eğitimin kalıcılığı sağlanmaktadır. Bu konuşma, NLP teknikleri uygulandığından tüm öğrenme biçimlerini (görerek, dinleyerek ve yaparak) kapsayacak şekilde tasarlanmıştır.

Bu eğitim doğası gereği katılımcıların uygulamaları yaşamlarında aktif olarak hemen hatta konuşma anında uygulayacakları şekilde tasarlanmıştır.