Müzakere Ve İkna Becerilerini Geliştirmek

resim

MÜZAKERE ve İKNA BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEK

Amaç

 

İletişimin en önemli parçalarından bir tanesi, karşılıklı müzakere, veya bir başka deyişle görüşme yapmaktıryani karşımızdakini “ikna etmek”tir. Etkin görüşme yapmak, size pek çok şey kazandırabilirzaman, para, güç, başarı, sağlıklı ilişkiler,... Madem ki her şeyin başı gelip etkili görüşme yapmaya dayanıyor, neden bunu kolayca halledemiyoruz öyleyse? Neden olumlu sonuçlanan görüşmeler yapmayı başaramıyoruz kolayca?

Müzakere veya görüşme yapmak karmaşık bir yöntemdirdiğer bir deyişle, anlamayı ve pratik yapmayı gerektiren bir yetenektir. Müzakere, yeterince gelişmiş olmadığınızı veya bazı noktalarda hatalar yaptığınızı düşündüğünüz bir alan ise, karşınızdakileri ikna edemediğinizi düşünüyorsanız, bu konudaki becerinizi artırmak için hazırlanan bu kitabı okumanızı öneririz.

 

Hızla globalleşen iş dünyası, aynı hızla iş dünyasının paradigmalarını da değiştirmektedir. Satış konusunda yetkin olmak, sadece bir beceri işi değil, bir kimlik, bir inançlar bütünü, bir davranış, bir kapasite ve bir tavır işidir. Her ustalık gibi kazanan ve kazandıran satış ve ikna becerileri, öğrenilebilir, geliştirilebilir ve başkalarına da öğretilebilir.

 

Bu eğitim, 21. yüzyılın başarı bilimi ve teknolojisi olarak kabul edilen NLP ve (BFT) Beyin Frekans teknolojilerini kullanarak işletmenin satış ve pazarlama ekibinin satış, müzakere ve ikna becerilerini artırmak , esnek ve iletişim becerileri yüksek satış personeli eğitmek amacıyla hazırlanmıştır.

 

İçerik

 

    Olumluluğun fizyolojisi

    Öğrenmek yapmakla olur

    Sezgileri kullanmak

   Esneklik geliştirmek

    Müşterilerin satın alma stratejilerini anlamak

    Müşteride güven ve ahenk yaratma teknikleri

    Etkili sunuş ve ikna mühendisliği

    Hedefe götüren doğru sorular sormak

    Kişisel bütünlük ve özgüven

   Satış Yönetiminde İhtiyaçYaratma

    Farklı iletişim stillerine göre İkna stratejilerinin belirlenmesi

    İletişim stillerine göre müzakere yaklaşım tarzlarının ortaya çıkartılması

    Bakış açılarında fark yaratmak

    İletişimde zihinsel boyutlar

    Ürün-fayda analizini hipnotik dil kalıpları ile sunma

    Ne istediğini bilmek ve gerçekçi hedefler saptamak

   Satış yönetimde avantaj - dezavantaj analizi

    Kendini motive etmek ve motivasyonda süreklilik

    Kişisel vizyon, misyon ve değerlikler oluşturmak

    İkna stratejileri ve kişisel imaj

    Etkili dil kalıpları ve sözlerle kazanmak

    Mükemmeli modellemek ve modelleme becerileri

    Çatışma yönetimi ve reddedilmeye karşı stratejiler

  Satış kapama yöntemleri Sorularla müşteriyi yönlendirebilmek

   Dilde ikna kalıpları

    Dilde yeniden çerçevelemek yolu ile ikna

    Stresle başa çıkma

 

Eğitimin Kazandırdıkları

 

    İnsan davranışlarını belirleme tekniklerini öğrenmek

    Beden dilinin nasıl kullanılacağını öğrenmek

    İyi bir satışın nasıl olacağın püf noktalarını saptamak

   Kişinin kendini tanıyabilmesi ve hedef belirlemesi

   İletişim stillerine göre satış sistemini öğrenmek

   Müzakere konusunda püf noktaları öğrnemek

 

    İlişkileri yönlendirmek ve yönetmek

    Yanlış izlenimlerin ortadan kalkması

    Daha etkin iletişim kurmak ve yönetmek

    İş hayatının gerçeklerine daha iyi uyum sağlamak

    Verimliliğin artması

    Müşteri ile kendinden emin bir biçimde iletişim kurabilmek

    Kurumu en iyi şekilde temsil edebilmek

    Yüksek ikna becerileri ile istenen satışı gerçekleştirebilmek

   Dünyanın neresinden olursa olsun, müşterinin karşısında dimdik durabilmek

 

Kimlere : Satış ve pazarlama bölümüçalışanlarına

 

Süre : 2 Gün