Zihinsel Yönetim ve Dönüşüm Teknolojileri ®

resim

Amaçve Hedefler:

Bu seminerin amacı çalışanların, işlerini memnuniyetle yapmalarını sağlayacak bilinçaltı kayıtlarını düzenlemektir. Ancak bu teknikle çalışanların sahip oldukları yetkinliklerin, performanslarına tam olarak yansıması sağlanabilir. Bu inançlarla çalışan memnuniyeti artırılırken performansın optimum seviyeye çıkarılması hedeflenir.

 

Bu seminerin hedefi, ‘uygulamalar, eğitsel oyunlar, geribildirimlerle etkileşimli bir ortamda, verimli takım çalışması için gereken olgun birey davranışını geliştirmek ve takımdaşlar arasında ortak bir dil ve değer sistemi ile takım ruhu oluşturmak&rsquoolarak belirlenmiştir.

 

Seminerde katılımcıların, kendi kişisel özelliklerini tanımaları, bu özelliklerin grubu (birlikte çalıştıkları, yaşadıkları) nasıl etkilediğini anlamaları, takım arkadaşları ve müşterilerle doğru ve etkili iletişim yolları geliştirmeleri konusunda sahip olmaları gereken güçlendirici inançları kazanmaları sağlanmaktadır. Böylelikle, etkin bir müşteri ilişkileri yönetimi anlayışı çerçevesinde müşteri memnuniyeti sağlama ve müşteri sadakati oluşturma becerisi kazandırılır.

 

  Bireye kazandırdıkları

   Kendine ve çevreye güven duygusu gelişir,

     Yapıcı çatışma ve yaratıcı çözüm üretir

     Yüksek içmotivasyon sağlar ve iş arkadaşlarını harekete geçirir,

     Kurum hedeflerine ulaşmada inisiyatif kazanır

    Başarı ve başarısızlığı ortak kabullenme bilinci gelişir,

     Birey takım içinde kendini kabullendirir,

     Bireysel etkinlik artar,

     Ortak dil ve değer birliği kazanır,

     Etkili geribildirim alma ve verme becerisi gelişir,

     Davranışlarının başkaları ve iş sonuçları üzerindeki etkilerini fark eder,

     Algı yönetimiyle zihinsel farkındalık sağlar

     Bireylerin kişisel farklılıklarını ortaya çıkar

     Farklılıklarla başa çıkabilme

     Kişi ve duruma yönelik yaklaşım ve davranış geliştirir

     Esneklik, ahenk ve uyum

 

Kuruma Kazandırdıkları

     Çalışanlar kurum vizyonuna odaklanır ve bütünügörür

     Yapıcı katılım ve güçlüişbirliği sağlanır,

     İş sonuçlarına ve amaca yönelik ortak davranış geliştirilir,

   Çalışanlar arasında uzlaşmacı ve uyumlu işbirliğini özendirilir,

     Kurum daha dinamik ve uyumlu bir yapıya kavuşur,

     Takım çalışmasına istekle katılan çalışanlardan beklenen sonuçlar alınır,

     Takım içi uyum ve güven artışı, takım çalışmasının verimliliğini artırır,

      Bireyler ve takımlar arasındaki farklılıkların, kurum hedeflerine olumlu katkıda bulunması sağlanır.

Katılımcı Sayısı: 11-14 kişi

Süre: 1 gün

 

Kullanılacak Araçve Materyaller:

Barkovizyon, dvd, flipchart, eğitim notları ve Banu Gökçül’ün BFT CD’leri, ses sistemi