Kurumsal Eğitimler

resim

KURUMLARA ÖNERİLEN EĞİTİMLER

 

İMAJ YÖNETİMİ;

AMAC:

Görünümümüz, kıyafetimiz, duruşumuz, oturuşumuz, kalkışımız, konuşmamız, yürüyüşümüz, beden dilimiz, saçımız, başımız, makyajımız, aksesuarlarımızve hatta hijyenimiz, nezaketimiz, zarafetimiz ve asaletimize kadar bir bütün olarak “BİZ”…

Dahası var elbette:

Nasıl? Özgüven, öz saygı, karizma, bilgi birikimi, görüntü, tavırlar, beden dili, duruş, oturuş, kalkış, bakım, hijyen, görgü-nezaket, zarafet, sözlüve sözsüz iletişim yeteneği, üslup, saygın bir duruş gibi kavramların hepsi karşıda yaratığımız algıya katkı sağlar. Bir diğer ifade ilesadece görüntühallolunca imaj işide hallolmuş sayılmamaktadır. İmaj sadece görüntüden ibaret olmayacak kadar kapsamlı ve bir o kadar önemli kavram&hellipİşte bu gereklilikler için tüm yöntemler eğitim sürecinde paylaşılır…

İŞ ETİKETİ;

AMAC:

Bu eğitimdeiş yerinin kurum kültürübaz alınarak genel kuralları, iş yerinde nezaketin önemi, toplantı kültürü, yazışmaların önemi ve nezaketi, telefon etiketleri, sofra adab-ı, iş yemekleri, iş yerine göre veya pozisyona göre giyimin dili olarak tüm detaylar verilmekte…

PROTOKOL KURALLARI:

AMAC:

Kamusal Alanda protokol kuralarının bilinmesi ayrıcalık değil gerekliliktir&hellipKimliklerin bir adım öne çıkartılması ve kişiliklerin gölgelenmesi gerektiğine dair tüm ayrıntılar verilir. Protokol Kurallarının tarihine gidilip oradan gönümüze kadar tüm yolculuğu ele alanır.Ast-Üst ilişkisine dair tüm detaylar verilir. Toplumda yaygın yanlış dediğimiz noktalar netleştirilir ve bunlara veda edilir. Kariyer yolculuğunun önündeki engellerden birinin daha kaldırılması sağlanmış olur.

Bayraklar. Makam Protokolü. Selamlamalar. Tanış(tırıl)manın önemi, Tanış(tır)ma da öncelik sırası, Tanış(tır)ma cümleleri, Tanış(tır)ma da nezaket, Topluluk ve toplantıla.rda tanışmalar. Karşılama, ağırlama ve uğurlamalar. Hitaplar. Öncelik ve sonralıklar. Telefonda kurallar. Giyimin dili. Resmi yemek düzenleri.

YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI:

AMAÇ:

Yönetici Asistanları ve adaylarının profesyonel bir yaklaşımla performanslarını en üst seviyeye taşımak amaçlanmakta. Kurumların vizyon ve hedefleri ile uyumlu çalışma adına yapılmakta. Bu eğitimde katılımcılara ast-üst ilişkisinden konuk ağırlamaya. Telefon adabından nezaketine kadar tüm detaylar verilmekte.

ZARAFET KURALLARI:

AMAÇ:

Kendimizi toplumda naif bir görüntükazandırmak ve ne naif bir insan dedirtebilecek incelikler verilmekte…Duruşlar oturuşlar, yürüyüşler, davranışlarda ki ölçüverilmekte.

Beden dilinin doğru kullanımı, selamlamalar, doğru ve etkili konuşma yöntemleri, giyim, renkler ve aksesuar kullanımı, sofra adab-ı zarafetin dili ile bu başlıklara dokunmak amçlanmakta.

ADAB-I MUAŞERET KURALLARI:

AMAÇ:

Toplumda yaşamak adab-edeb bilmeyi gerektirir. İşte bu gereklilik çerçevesinde bulunmuş olduğumuz toplumda iletişim halinde olduğumuz kişilere gerekli nezaketi ve saygıyı göstermek adına ayrıntılar paylaşılır. Nezaket Kuralarının toplum kodları çözümlenir ve kültürel değerleri göz önünde tutularak bu kuralar ele alınır. Toplumda saygın fertler olarak yaşama devam edecek bir yaşam planı yapılır.

DAVRANIŞ BİLİMLERİ:

AMAÇ:

Davranış bilimleri içinde yaşadığımız toplumu ve toplumun içinde bir birey olarak yer alan kişilerin ideal davranışları ele alınması. Birey ve toplum ilişkini, toplumun birey üzerindeki etkilerini, genel psikoloji ve sosyal psikoloji, bireyin özellikleri, yetenek ve tutumları gibi konuları ele alınmakta.

SUNUM TEKNİKLERİ:

AMAÇ:

Bu eğitimi alan kişilerin özgüvenlerini artırarak kendilerini daha etkin bir şekilde ifade etmeleri öğretilecek. Güzel ve kalıcı bir sunum yapmak için gerekli bilgi, beceri ve yöntemler kazanması konusunda donanım sağlanacaktır.

SERBEST GİYİM EĞİTİMİ (BUSİNESS CASUAL)

AMAÇ:

Profesyonel iş yaşamında bu giyim tercih eden çalışanlar ile serbest giyimin aslında tam spor giyim olmadığı paylaşılır ve bunun detayları aktarılır. Kurum kültürüve kişilerin fiziksel özellikleri ele alınarak doğru olan serbest giyim kuralları paylaşılacaktır.

KURUM İÇİ İLETİŞİM:

AMAÇ:

Çalışanların üst yönetim ve kendi aralarında en etkin şekilde iletişimlerini geliştirmeleri ve hizmet düzeyinin artmasına ve zaman kazancı sağlayacaktır. Motivasyonu artıracak sonuçodaklı etkin iletişim fayda sağlayacaktır. Bu eğitim ile çalışanlara sözlüve sözsüz iletişimi, sorun çözme yeteneklerini geliştirip kurum içi iletişim ve yöntemlerinin daha sağlıklı olması amaçlanmaktadır. Bu eğitim ile çalışanlar arasında ortak bir iletişim kültürüoluşturulacaktır.

HİZMET SEKTÖRÜÇALIŞANLARI EĞİTİMİ:

AMAÇ:

Hizmet sektöründe çalışanların kişisel özellikleri rafa kaldırılıp profesyonel iş kuralları çerçevesinde tüm davranış ve hareketleri ele alınacak ve müşteri ile iletişleri olumsuz ele alınıp bunlar olumlu bir şekilde düzeltilecektir. İşletmeye ve kuruma fayda sağlayacak şekilde tüm yöntemlerin öğrenilmesi ama amaçlanmıştır.