Duygusal Zeka Becerilerini Geliştirme

resim

 • Gençnesil, kendi misyon, vizyon ve değerlerini önplanda tutmaktan yana.
 •  
 • Bu seminer, iş hayatına yeni başlamış gençlerin kendi değerleriyle, örgütsel değerleri bağdaştırabilmeleri için işigörev olarak tanımlamaktan ziyade, işinilişki boyutunun asıl geliştirici ve mutluluk verici olduğunu farketmelerini sağlar.
 •  
 • Konfiçyus’un dediği gib i: “İşini severek yaparsan ömür boyu çalışmış olmazsın.” Seminerile bu bilinçyerleştirilerek, katılımcılara kendilerini tanımaları, zihnin yarattığı oyunları kavrayarak kendilerini ve halet-iruhiyelerini olumlu yönde yönetme becerisi kazandırılması hedeflenmektedir.
 • Bunun için, bir dizizihinsel becerinin ve bunların bütünlüğün kazanılmasını gerektirmektedir. Bu seminerin hedefi, ‘iş hayatına yeni başlayanların performansını maksimum açıkartmak üzere sahipolmaları gereken güçlendirici inançları kazandırmak&rsquoolarak belirlenmiştir.
 • Samuray kavramı ileyeni bir bakış açısı kazandırılır. Samuray kelimesinin anlamı, hizmete den demektir. Bu seminer, analitik düşünme yeteneğine sahip başarılı gençlerin, duygusal zekalarını artırarak, daha fazla mutlu olabilmek, kendilerini tam anlamıyla gerçekleştirmek ve kişisel yetkinliklerini geliştirmek için sahip oldukları işlerin bir fırsat olduğunun farkına varmalarını sağlar. Samuraybilinciilekendinizayıfdüşüreninançlarıbırakarakhizmetetmeninverdiğigüçlendiriciyüceduyguyla hem bireysel hem kurumsalhedeflereulaşmadaetkinbaşarısağlar.
 •  
 • Bu seminerinönemi, yeniyılagirerkençalışanlarınyaşamlarınıhedeflerineyönelikyaşamabecerisikazandırmasıdır
 •  
 • Bu eğitimin sonunda katılımcılar;
 •  Yaşamhedefininbelirlenmesi
 •  Kişiselmisyon,vizyonvedeğerlerlerleörgütselmisyon, vizyonvedeğerlerinuyumununsağlanması
 •  Güçsüzleştiricivezayıflatıcıinançbelirlemetesti
 •  Güçsüzleştiricivezayıflatıcıinançlarıntemsilsistemlerikullanılarakdönüştürülmesi
 •  İçimizdekibenliklerinortayaçıkartılacağıEtkileşimciAnalizTesti’ninuygulanması
 •  Yetişkin, özgür–isyankar–pasifçocuk, suçlayıcı–destekleyen-kurbanebeveyngibibenlikdurumlarımızınfarkınavarmak
 •  Kendinitanımak
 • Duygusal farkındalık: Duygularını tanımak ve doğru adlandırmak, bu duyguların yarattığı etkileri tanımak
 •  Duygularımızıoluşurkenfarkedebilmekduygusalyetkinliğintemelinioluşturur.  Duygularınfarkındaolmamakkişiyiduygularınyönetmesinenedenolur.
 •  Kendinidoğrudeğerlendirmek: Güçlüyönlerinivesınırlarınıbilmek
 •  Kendinegüven: Kendideğerinevekapasitesineinanmak
 •  İçyönetimi
 • Kendinikontrol: Yıkıcıduygularıvefevridavranışlarıtanımakveyönetmek
 •  Güvenilirlik: Dürüstlükstandartlarınıkorumak
 •  Sorumluluk:Davranışlarının, duygularının, performansınınsorumluluğunuüstlenmek
 •  Uyumsağlamak: Değişimekarşıesnekolabilmek
 • Yenilik: Yenifikir, yaklaşımvebilgilerdenrahatsızolmamak
 •  Motivasyon
 • Başarıdürtüsü
 • Kararlılık
 • İnisiyatif
 • İyimserlik
 •  Başkalarının fikir ve duygularıyla ilgilenme
 •  Başkalarını anlamak: Başkalarının duygularını ve bakış açılarını hissetmek ve onların kaygıları ile aktif olarak ilgilenmek
 • Başkalarını geliştirmek: Başkalarının gelişim ihtiyaçlarını hissetmek ve yeteneklerini ortaya çıkarmak
 • Hizmete yönelik olmak: Müşteri ihtiyaçlarını öngörmek, tanımak ve karşılamak
 • Farklılıkları değerlendirmek: Farklılıkları fırsata dönüştürmek