Etkili Sunum Sırları

resim

Amaç


Bu eğitimle, iş yaşamında profesyonel ve etkin sunumların hazırlanması, projelerin ve fikirlerin doğru bir şekilde aktarılması için gerekli olan sunum becerilerinin kazanılmasını hedeflemektedir.

Sunum, bizce zihni ve bilgiyi keskinleştirir ve kişinin bir çok yetkinliğini geliştirmesine yardımcı olur. “Meşguliyetimizin özünüanlamak, anlatmak ve anlamlandırmak&rdquo için en kısa ve etkili yoldur. Tabi ki kolay değildir. Gözler üzerinizdeyken bunu gerçekleştirmek işte bu yüzden bun bir kez istediğimiz şekilde başardığımızda yaşamda ve işimizle ilgi yepyeni bir hissedişe geçeriz.


Bu seminer, yaşamda fark yaratmak isteyenler içinbilgi, beceri, davranış boyutlarında ileri sunum tekniklerini kullanarak, etkin olmak ve etkin bir şekilde sunum yapmakla ilgili derin bilgileri paylaşmayı amaçlamaktadır.

Uygulama esnasında video kamera ile gerçekleşecek özel sunumlar sayesinde eğitim sırasında verilen becerilerin yerleşmesi ve alışkanlık haline getirilmesi seminerin özellikle başarılı olmasını sağlamaktadır.

Bu seminerde , dünyada en yeni ve şimdiye kadar bilinen en etkin kişisel dönüşüm araçlarından Beyin Frekans Teknolojileri (BFT), Pi-Ki, Organizasyonel Konstelasyon ve NLP gibi teknikleri uygulanarak gerçekleştirildiği için beklenen sonuçlara ulaşılmaktadır.

 

İçerik

 

 • Bilinçaltı Sunum Hazırlığı
 • Etkin sunum için 4 Mat Modeli (Four Mat Modeli)
 • Uygun bir enerjiyle ortamın hazırlanması
 • Bilinçaltı Sunum Hazırlığı
 • İdeal zihinsel durumu yaratmak
 • Katılımcıları sunuma hazırlamak
 • Sahnenin kullanımı ve sahne çapaları atmak
 • Hipnotik dil kalıpları
 • Beden dili ve sesin kullanımı
 • İletişim stillerine için sunum sırları
 • Katılımcıların düşünce biçimlerine uygun dil kullanım için tanıma &ndashMeta Programları

o   Benzerlikçi &ndashFarklılıkçı

o   Hazza Yaklaşan - Acıdan Kaçan

o   İçReferanslı - Dış Referanslı

o   Detaycı &ndashBütüncül

o   Esnek &ndashDüzenci

o   Geçmiş - Şimdi - Gelecek Odaklı

o   İş - İnsan - Çevre Odaklı

o   Duyusal İkna - Tekrar İknası bunlara göre sunum dilini zenginleştirme.

 

 • Doğru sorular sormak ve katılım yaratmak için merak oluşturma
 • Ahenk ve güven oluşturmak
 • Özgüveni ve sakinliği koruma
 • Uygulama egzersizleri oluşturmak
 • Geri-bildirim verme sanatı
 • Gelecekle eşleşmek- Kapanış

 Kuruma Kazandırdıkları

§ İçve dış toplantılarında sunumlara etkinlik kazandırma

§ Çalışanlara açık ve anlaşılır ifadeler kullanma becerisi kazandırma

§ Şirketi etkin temsil etme yeteneği kazanma

§ İçve dış müşterilerle ilişkilerde olumlu etki yaratma

 Bireye Kazandırdıkları

§ Sunumu beynin bilgiyi işleme süreciyle uyumlaştırma

§ Konuşmayı uygun beden diliyle destekleme

§ Akılda kalıcı bir konuşmak için tüm anahtarlara sahip olma

§ Etkili görsel sunum hazırlama konusunda teknikler öğrenme

§ Sunum becerilerini geliştirerek sahne korkusundan kurtulma

§ Sesi doğru kullanma

§ İşitsel- görsel araçları etkin kullanma

§ Grup alıştırmaları ve tartışmaları ile sinerji oluşturma

§ Topluluk önünde özgüven sağlama ve endişe kontrölü

 • Sunum yapmanın eğlenceli hale gelmesi,
 • Yeni bir beceri geliştirmek sureti ile profesyonelliğe bakışta ufkun gelişmesi,
 • Katılımcılar farklı davranış ve iletişim kalıpları kazanır,
 • İletişim sorunlarından ortaya çıkan zaman kaybını önler,
 • Zihin haritalarını değiştirir yeni bakış açıları kazandırır,
 • Daha doğru anlama, anlatma ve anlaşmayı sağlar,
 • Yanlış izlenim yaratan tavır, farkındalık düzeyine çıkarak değişim başlar,
 • Kalıplaşmış düşünce modellerinden sıyrılıp uzaklaşır,
 • Özgüven gelişir,

 

Yetkinliklerin ve Eğitimlerinin Eşleştirilmesi:

Bu eğitim, sunum becerisinin yanı sıra liderlik, etkin iletişim kurma, kişisel etkinlik geliştirme, stres yönetimi, özgüven ve motivasyon geliştirme, yetkinliklerini geliştirir.

Ayrıca bu seminer çalışanların zihinsel, fiziksel ve kişisel etkinliklerini öz-motivasyonla yönlendirebilen teknikler kazandırır. Böylelikle, verimliliğin ve yaratıcılığın önündeki en büyük engel olan stres yönetilir.

 

 Süre: 1+1 Gün olabilir

 Tasarım ve Uygulama :

 

Program bir laboratuvar çalışması niteliğindedir. Bu eğitim NLP teknikleri kullanılarak katılımcıların beş duyuyu sürekli kullandırarak farkındalıklarını artırmak sureti ile gelecekle ilgili vizyonlarını canlı oluşturmaları sağlanır. Bu seminer, (görerek, dinleyerek ve yaparak) kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Tüm çalışma yaşantılandırarak  bedene öğretme üzerine kuruludur. Bu yöntem eğitimin kalıcılığını sağlamaktadır. İnteraktif katılımın sağlandığı workshop niteliğinde gerçekleşen bu eğitim, katılımcıların bireysel sorunlarını grup dinamiği içinde çözmeyi hedefler. Eğitim esnasında spontane ve rol oynama çalışmaları ile çözüme ulaşılmakta, bu da eğitimin etkinliğini artırmaktadır.

 

 Kullanılacak Araçve Materyaller:

 

Barkovizyon, flipchart, eğitim notları ve çeşitli filmler ve beyin frekans dalgaları