İçsel Liderlik ve Limitsiz Zihin ile Başarı

resim

İçsel Liderlik ve Limitsiz Zihin ile Başarı

Amaç

 

Söyleşi, bireyin kendini yönetmesini engelleyen yerleşmiş ezber kalıpları ortadan kaldırması ve bunun için bugüne değin oluşmuş bazı yanlış zihin haritalarının değiştirilmesi ve zenginleştirilmesini sağlayacak teknikleri aktarmak üzerine kuruludur.

 

İçerik

 

Katılımcılar, hedeflerine adım adım yaklaşırken, zihinlerini en etkin biçimde kullanma bilincin yerleştirilmesi, katılımcıların kendilerini tanımaları, zihnin yarattığı oyunları kavrayarak kendilerini ve halet-i ruhiyelerini olumlu yönde yönetme becerisini kazanmanın yolları üzerinde durulacaktır. Böylelikle katılımcıların geleceği daha net görmesi gerçekleşecektir ile ilgili

 

İçerik ve Akışı                                                                       00.00.2015

                  

    Açılış -Zihinsel stratejileri anlamak

    Kişisel meta programlar bunların nasıl oluştuğu ve değişimi

    Zihinsel farkındalık

    Güçsüzleştrici ve zayıflatıcı inançları fark etmek

    Self Hipnoz tekniği ile çevrenin hipnozundan kurtulma

    Silva Methotu ile temel seviye alfada inançyerleştirme

    Endişe nasıl ortadan kaldırılabilir?

    Duygusal farkındalık: Duygularını tanımak ve doğru adlandırmak, bu duyguların yarattığı etkileri tanımak

    Duygularımızı oluşurken fark edebilmek

    Kendine güven: Kendi değerine ve kapasitesine inanmak

   Oyun değerlendirme, farkındalıkları inançboyutuna taşıma ve alt- temsil sistemlerini değiştirek bilinçaltına güçlüinançları yerleştirme

    Söyleşi süresince öğrenilen bilgilerin bilinçaltına yerleştirilmesi

    ‘Şimdi’tekniği ile becerilerin geleceğe taşınması