Yaratıcı Drama Eğitimi

resim

NEDİR BU YARATICI DRAMA ?

               Son yıllarda,  okullarda bir yaratıcı drama rüzgarı esmekte ki sormayın gitsin.

Peki nedir yaratıcı drama,

Ne işe yarar,

 Kimdir bu yaratıcı drama eğitmeni,

               Çocuklarımızı sosyalleşmesi için gönderdiğimiz ya da"Ayşe hanımın kızı gidiyormuş bizde gönderelim"dediğiniz bu derste neler oluyor?

                Aslında farkında olmadan ya da bilinçli olarak çocuklarınıza drama dersine gönderiyor olmanız yaptığınız en iyi şey diyebilirim. Tüm dünyada eğitim sistemi interaktif bir işleyişte sağlanıyor. Her dersi dramanın yöntem ve teknikleriyle uygulamalı olarak işleyen bir sistem daha kalıcı oluyor.  Türk  eğitim sistemimiz ise ezberci ve yaratımdan uzak bir kısır döngüiçinde dönüp duruyor. Sonrasında okullardan mezun olan yeni nesiller ise  "ama biz bunu okulda böyle görmemiştik"klişesinin arkasında kıvranıp duruyor. Çünküilköğretim olsun, ortaöğretim, lise ve üniversite de uygulama ve yaratıcılığı ön plana çıkaracak hiçbir yöntem gösterilmiyor. Gerçek hayatın provası, olasılıkları ve seçenekleri değerlendirme gibi şansımız okullarımızda yok. Şimdi bu kadar cümle sonrasında tüm bunlara yaratıcı drama dersi mi çare olacak dediğinizi duyar gibiyim.

               İlk önce Drama sözcüğünüülkemizde yanlış anlamda kullanılması ile başlayalım. Drama değince akla hüzünlü, acıklı durum geliyor. Oysa ki uzaktan yakından alakası yok.

               Drama, içinde eylem olan, bir ya da birden çok insanın birbirleriyle, doğayla ya da başka nesnelerle etkileşerek onların tüm yaşam durumlarını geniş ölçüde içeren etkinliklerdir. Drama sözcüğünün içinde eylem olan her türlüetkinliği içerdiği söylenebilir.  

               Yaratıcı drama, belirli bir zümreye hitap etmez. 4 yaşından itibaren başlayarak her yaş grubuna uygulanabilir. Sonuçodaklı değil süreçodaklıdır. Üçaşamadan oluşur. Isınma - canlandırma / doğaçlama - değerlendirme ve ölçme. Atölye çalışmaları rastgele yapılan çalışmalar değildir. Her atölye sonrasında grubun hedeflenen kazanımı elde etmesi amaçlanır. Her oyunda belirli bir kazanımın yanında örtük kazanımlarda vardır. Yani sadece oyun oynamaktan ibaret değil her oyunun, kurgunun, doğaçlamanın sonunda bir kazanım vardır. Yaratıcı drama dersinin bir güzelliği ise insanlara belirli kurallar çerçevesinde özgürlüklerini tattırmak ve yaratıcılıklarını ortaya çıkarmaktadır.

Dramanın Yararları:
- Problemlere duyarlı olmayı sağlar.
- Fikir akıcılığı sağlar. Serbest düşünme becerisi kazandırır.
- Zihinsel uygulamalarda esneklik sağlar.
- Orijinal fikirlerin ortaya çıkmasını sağlar. Yaratıcılık ve estetik gelişimlerini sağlar.
- Etkili zihinsel süreçlere sahip olmayı sağlar.
- Durumları belirleme kapasitesini ve dikkati artırır, yoğunlaşmayı sağlar.( Dikkat dağınıklığı)
- Deneyimlere açık olmayı sağlar.
Bazı çocukların yaratıcı drama veya oyun sırasında bastırdığı rahatsız edici duyguların ortaya çıkmasına yardım eder. ( içdünyalarının ortaya çıkması )
- Kendini ve başkalarını anlama becerisini geliştirmeye yardımcıdır. İletişim becerilerine olumlu bir katkı sağlar.
- Kendine güven duyma, destekleme, karar verme becerisi kazandırır.
- Çocukların ahlaki değerleri keşfetmelerine olanak tanır.
Beden dilini kullanmayı sağlar.
Duygularını farkına varma ve ifade etmeyi sağlar.
- Çocukların arkadaşları ve öğretmenleriyle olumlu ilişkilerine olumlu katkılar sağlar.
- Çocuğun değerlendirme yapma becerisini geliştirir.
- Yaratıcı drama, bireyin bilinçlenmesi, toplumsal bir varlık olabilmesi konusunda geliştirici özelliğe sahiptir.
- Yaratıcı drama, eğitimde sınıf ortamında soyut ders konularının somut hale getirilerek kavranmasını sağlar.
- Öğrencilere öğrenmeyi kalıcı olabilmesi için ilgi çekici hale getirir.
Dil gelişimindekonuşurken kendine güven duymanın gelişmesi, kelime hazinesinin artması, fikirlerin ifade edilmesi, insanlarla ilişki kurma becerisinin kazanılması, farklı durumlarda farklı dilin kullanılması, tanımlama, tartışma ve değerlendirme becerisinin gelişmesi.

           Yukarıda yazılı olan faydalar aynı zamanda yetişkinlerle yapılan atölye çalışmalarında da kazanılmaktadır. Özellikle kurumların içinde oluşan problemlerin aşılmasında, aidiyet duygusunun çalışanlarda oluşturulmasında, empati, motivasyon, liderlik, mobbing gibi daha bir çok çözülmesi ya da farkındalığına varılması gereken alanlarda çözüm olmaktadır.

           Yaratıcı drama, kullandığı yöntem ve metotlarla hayatın provasını bizlere güvenli bir ortamda kurgulatmaktadır.

           Hayal kurmayı ve yaratıcılığınızın tekrar hayat bulması dileği ile...